Autoškola Jiří Mangl byla založena v roce 1991. Od té doby ji absolvovalo již mnoho řidičů.

 

Výcvik budoucích řidičů provádíme nejen podle platných zákonů a nařízení, ale především s osobním přístupem k žadatelům.

 

U nás není na prvním místě kvantita a vysoký zisk na úkor žadatelů, ale kvalita výuky a výcviku za rozumnou cenu.